2310911199 Μικράς Ασίας 36, Θεσσαλονίκη pepaspetros197838@gmail.com